Før besøket

Fasting
Dyr som skal sederes eller legges i narkose bør fastes. Dette gjelder ikke kaniner og gnagere. Alle bør imidlertid ha fri tilgang til vann.

Lufting
Det er en fordel om pasienten luftes før besøket, med unntak av når det er urinblæren som skal undersøkes.

Sykehistorie
Eventuell tidligere sykehistorie medbringes eller sendes til oss i forkant.

Forsikring
Hvis ditt dyr er forsikret, ta med polisenummer. Noen forsikringsselskap tilbyr direkteoppgjør, det vil si at man kun betaler en egenandel til klinikken. Undersøk med ditt selskap hvilke regler som gjelder din forsikring og hva denne dekker.

Dyrekonto
Om man ønsker faktura tilbyr vi dette via vår samarbeidspartner Resurs Bank, søk om dyrekonto her: https://dyrekonto.no/for-dyreeiere/